BRA ATT VETA:

KÖPVILLKOR ÅRSKORT/MÅNADSKORT
§ 1. KÖP AV ÅRSKORT / MÅNADSKORT

Årskort i Extremezone är personligt. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman köper och godkänner köpevillkoren utav ett årskort/månadskort för dennes räkning. Vid besök på Extremezone ska besökaren alltid registrera sig genom receptionen. Besökaren är skyldig att alltid medföra sitt årskort/månadskort under vistelsen på Extremezone, så att detta kan uppvisas vid eventuell kontroll. Vid ej medfört årskort/månadskort tas en administrativ avgift ut för inpassering till Extremezone på 30kr. Inpassering utan korten kräver även uppvisande av giltig legitimation. Vid förlust av Årskort/månadskort eller om det skadats så det blir obrukbart ska detta omgående anmälas till receptionen, som då utfärdar ett nytt kort mot en ersättning på 50kr. besökaren är skyldig att omgående meddela Extremezone vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter. All korrespondens från Extremezone går till folkbokförd adress, din e-postadress eller mobilnummer.

§ 2. BETALNING

Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis.

Kontantbetalning

Vid tecknande av avtal betalas kostnaden för korten i sin helhet vid avtalets ingående. Administrativ avgift på kontantkorten ingår i köpet av årskort/månadskort.

Betalning via faktura
Dessa villkor hittar du via Billmates checkout då Billmate äger betalningen.
Betalning via avbetalning.
Dessa villkor hittar du via Billmates checkout då Billmate äger betalningen.

§ 3. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Årskorten binder du dig till 12 månader och går inte att säga upp eller återköpas.

§ 4. FRYSNING OCH ÖVERLÅTELSE AV ÅRSKORT & MÅNADSKORT
Årskort och Månadskort kan inte frysas. Längre frysning av årskorten är möjligt vid långtidssjukskrivning, arbete/studier i utlandet eller graviditet. Läkarintyg eller arbetsintyg krävs. I dessa fall kan årskorten frysas minst 1 månad och längst 12 månader per kalender år. Frysning kan inte göras i efterhand. Kontanta avtal samt vissa kampanjkort är ej frysbara. Frysning går ej att kombinera med uppsägningstid. Överlåtelse av kortet är inte möjligt.

§ 5. PRISÄNDRINGAR


Årskorten är via avbetalning skyddat mot alla slags höjningar under bindningstiden. Därefter kan prishöjning komma att ske.

§ 6. HÄLSOTILLSTÅND


Besökare och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i Extremezone aktiviteter.

§ 7. TRIVSELREGLER OCH TRÄNINGSFÖRESKRIFTER


Besökare förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör övriga besökare eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger besökaren att följa trivselregler och regler för användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse äger rum. Besökare får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder. Alkoholförbud råder i våra träningslokaler.
Om besökaren inte följer eller accepterar Extremezones ordningsregler har denne inte rätt att använda Tjänsterna eller få tillgång till Extremezones anläggningar. Besökaren har då heller inte rätt att få något belopp återbetalt för den tid som ej har utnyttjas.

§ 8. PRAKTISKA ÄNDRINGAR


Extremezone förbehåller sig rätten att göra ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning och schemaplanering för gruppträning. Extremezone förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av parken/gruppträningsverksamhet/omklädningsrum och dyl. vid smärre renovering – reparation, underhåll och servicearbeten.

§ 9. PERSONUPPGIFTER (GDPR)


Uppgifter om kortinnehavare behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Om du som registrerad önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Extremezone kommer detta att meddelas av Extremezone. Registrerad kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Registrerad har rätt att vända sig till Extremezone och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden. Om grov överträdelse av våra trivselregler begås kan besökare bli permanent spärrad, detta medför att vi kommer
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du köper ett årskort/månadskort, när du väljer att handla i vår kassa, när du kontaktar oss, när du använder vår app eller web, eller någon annan av Extremezone tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

• Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
• Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc.
• Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
• Historisk information – dina köp och din betalningshistorik.
• Information om hur du interagerar med Extremezone – hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska utskick från NW.
• Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, och digitala fotspår när du rör dig på vår websida.
Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften. Läs mer om detta i våra generella villkor.

§ 10. UTRYCKNINGSKOSTNAD


Besökare åtar sig att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer besökaren att debiteras för utryckningskostnad.

§ 11. IDENTIFIERING


För att ett årskort/månadskort skall vara aktivt och fungerande krävs en bild kopplat till kortet. Bilden tas på kortinnehavaren vid samband av skapande utav kortet. Extremezone får lov att uppdatera bilden på kortet när det behövs.

§ 12. ÅNGERRÄTT VID KÖP PÅ INTERNET


Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter mottagandet. Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta vår kundservice, antingen på telefontid eller mail till info@extremezone.se. Konsumentverket har tagit fram en ångerblankett som finns på deras webbplats www.konsumentverket.se som du kan använda om du önskar. Vid reklamation vänligen kontakta vår kundservice antingen på telefontid eller mail till info@extremezone.se. Obs vi löser inte ut reklamationer på Extremezone. Återbetalning görs utan dröjsmål och senast 14 dagar efter konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts.

§ 13. REKLAMATION


I de fall vår tjänst inte motsvarar avtalets innehåll har kunden rätt att reklamera upp till 3 år från köp. Reklamation kan exempelvis göras i de fall vår tjänst påverkats av större lokalförändringar eller flytt, betydande förändringar i aktivitetsutbudet och utrustningssortiment eller vid eventuella fel och brister som ej överensstämmer med vad som utlovats i avtalet. Reklamerar köparen inte inom tre år från det att tjänsten mottagits, förloras rätten att åberopa felet. Lag (2005:62).

sv_SESvenska

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats.